Isı Merkezleri’nin Çatıda Kurulması ve Avantajları

Isı merkezlerini kolaylık olsun diye genel olarak binanın yada yapının en alt katındaki kazan dairesine kurulması aslen o kadar da iyi değil. Isı merkezlerini çatıya kurmanın bir çok avantajı var.

1. Kazan dairesi açısından

a- Bodrum katı yapılması mümkün olmayan yerlerde ideal çözümü getirir.
B- Kıymetli bodrum katlarını kazanmak mümkün olur.
C- naturel gaz için lüzumlu pahalı havalandırma ve güvenlik önlemlerinden ekonomi sağlanır. Herhangi bir gaz sızıntısı riski ve bunun yarattığı patlama tehlikesi çatı katında bulunmayacaktır. Olası bir gaz sızıntısı, gaz havadan hafifçeçe olduğundan yükselerek çatıdaki havalandırma bacasından dışarı kaçacağı için binada tehlike yaratmayacaktır. Ek olarak herhangi bir patlama halinde, çatının kolayca yırtılarak basıncı yok etmesi sonucu, binada oturma mahallerinde herhangi bir hasar yaratmayacaktır.
D- doğal gaz halinde depolama gerekmediğinden, kazan dairesinde fazla yere gerek yoktur.
E- Yakıt depolama için depo yatırımına ihtiyaç yoktur. Sadece bir boru ile organik gazın çatıya taşınması gerekir. Doğalgaz havadan hafifçeçe olduğundan, bir basınç kullanımına bile gerek kalmaksızın kendiliğinden yükselir.

2. Baca Açısından

a- Kazanların organik gaza dönüşümünde en büyük problem kömüre göre gelişi güzel projelendirilmiş ve kötü yapılmış bacalardan meydana gelmektedir. Doğalgazda dumandaki yüksek su buğuı oranı dolayısı ile bacada yoğuşma olmaktadır. Bu yoğuşan sular bacaya komşu duvarlardan isli kara bir kir olarak yaşam mahallerine sızmakta ve istenilmeyen bir konum yaratmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için çok pahalı önlemler gerekir. Bu şekilde bir durumda bacanın iptal edilerek, kazan dairesinin çatıda düzenlenmesi basit ve ergonomik bir önlemdir.
B- Yeni yapılacak binalarda baca olmayacak, gerek yapım harcamaı, gerekse kazanılan inşaat alanı olarak önemli bir avantaj elde edecektir.
C- Baca çekişindeki değişmeler ve bodrumda kazan dairelerindeki havalandırma cihazlarının yanmaya etkileri (vakum etkisi) ortadan kalkacaktır. Böylece kazanda işletme kolaylığı ve verim artışı elde edilecektir. Çekişteki değişmeler dolayısı ile ortaya çıkan kötü yanma ve kuruluş problemleri olmayacaktır.
D- Durma esnasında baca çekişi olmadığından kazanda soğuma olmaz.
E- Bacanın temizlik ve işletme giderleri azalır.

3. Kazan açısından

a. Kazanda statik basınç olmayacağı için tüm uygulamalarda (yüksek bloklarda bile) düzgüsel tip kazan kullanılabilir.
B. Bacada yoğuşma problemi olmadığından baca gazı sıcaklığı düşürülebilir ve kazanda en yüksek verim değerlerine çıkabilir.
C. Atmosferik brülörlü kazanlar bu uygulama için idealdir. Bu kazanlarda sağlanması lüzumlu baca çekişi çok küçüktür. Aynı şekilde üflemeli brülör kullanılması halinde gene fazla baca çekişi gereksinmeyen yüksek tazyiklı brülörler kullanılmalıdır. Bu her iki tip kazan da göreceli olarak küçük kazan tipleridir. Ek olarak dilimli döküm kazanların taşıma avantajı da vardır. Bu biçim şeylerin çatıya taşınması problem yaratmaz.

4. Boru döşemı açısından

a- Açık genleşme kabı kullanan sistemlerdeki emniyet gidiş ve dönüş boruları haberci boruları ve bu boruların tüm katlarda kapladığı yitik alandan ekonomi sağlanacaktır. Bunlardan oluşan ısı kaybı ve açık genleşme kabından emilen hava problemleri ortadan kalkar. Çatı katındaki merkezlerde kapalı genleşme kabı kullanılır. Genleşme deposu sistemin susuz kalmaması için kazanın üst seviyesinden daha yukarıya monte edilir.
B- Sistemin havasını almak kolaylaşır.
C- Kazanla birlikte pompa ve öteki armatürler de düşük basınç altında çalışırlar. Ayrıca sistemde çatı katında klima ve havalandırma santralleri de var ise bu cihazlara olan bağlantı daha kısalacaktır.
E- Düşük basınç altında çalışırlar. Ayrıca sistemde çatı katında klima ve havalandırma santralleri de var ise bu cihazlara olan bağlantı daha kısalacaktır.